BESTORM  |  Výhody profilu diváka

Možná jste si již všimli, že je možné naše videa přehrávat i bez registrace. Na co si tedy zakládat nějaký profil? Má to vůbec smysl?

A my rovnou odpovídáme - ANO.

Kdybychom neměli pro profil diváka (dále PD) využití, ani bychom se do něj nepouštěli, ale my využití samozřejmě máme. Každá televize (klasická i internetová) se snaží zaujmout diváka svým obsahem, tedy zajistit si sledovanost a tím i svoje další fungování. Nejinak je tomu samozřejmě i v případě BESTORMu a tak si ceníme každé podpory (diváka) naší televize.

Součástí PD je totiž systém odměn. Za různé aktivity, zhlédnutí, soutěže, nápady aj. můžete sbírat body na své konto. A jak už možná tušíte, tyto body půjdou zpětně využít.

Za co lze tedy body získat?

a) Referenční link
Každý PD má svůj unikátní referenční link (odkaz). Jednoduše řečeno, pokud svým známým tento link zašlete a oni si přes něj vytvoří svůj PD, my budeme vědět, že jste naší televizi pomohli a odměníme vás za každý takto založený PD.

b) Divácká odměna
Pokud si vaši známí a kamarádi založili PD přes váš referenční link, stávají se součástí vaší divácké základny. Každý měsíc vám potom na konto přičteme body, které se budou odvíjet dle tabulky.

c) Promo akce
Jednou za čas vyhlásíme promo akci, kde po splnění těchto podmínek budete odměněni uvedeným počtem bodů.

V plánu máme další možnosti, které budeme uveřejňovat postupně, jak budou implementovány do systému. Psali bychom tu zatím o něčem, co neexistuje, ale bude se rozhodně na co těšit.


Divácká základna

Pokud máte založený profil diváka (PD) a přes svůj referenční link si váš známý/kamarád založil taktéž profil, stává se součástí vaší divácké základny. I on však tento princip může využít a přivést rovněž své kamarády. Jak to tedy funguje? Všichni, kteří si založí PD přes vámi zaslaný referenční link, spadají do 1. divácké řady. Pokud si tedy založí pět vašich kamarádů přes váš osobní referenční link PD, bude si náš systém celou situaci pamatovat takto:Pokud to samé zopakují i vaši kamarádi ve stejném počtu nově založených PD, má každý z nich v 1. divácké řadě 5 diváků, ale vy máte 25 diváků v druhé řadě.Princip je velmi jednoduchý. Můžete nyní zcela legitimně namítnout, že nemáte možnost vědět, kolik dalších PD vzniklo přes referenční linky vašich kamarádů. Ve svém PD ale uvidíte počet diváků ve všech řadách. Pokud tedy vezmeme v úvahu výše uvedený případ, budete vidět, že máte v 1. řadě 5 diváků a 2. řadě vám už „sedí“ 25 diváků, které ani nemusíte znát. Vaše divácká základna tedy čítá 30 diváků.

Každý divák smí mít ale vytvořen pouze jeden PD. Pokud byste rádi mezi svou diváckou základnu přivedli kamaráda, který si již někdy PD založil, může si původní profil buď smazat, nebo jej nevyužívat a založit si nový. Body získané na jednom účtu jsou však nepřevoditelné na jiný.

V případě nedodržování tohoto pravidla může být váš účet zablokován (popř. smazán) a taktéž mohou být anulovány veškeré doposud získané body.

Body se vám potom budou načítat z každého aktivního účtu ve vaší divácké základně za daný měsíc. Aktivní účet je na obrázku níže znázorněn modře a neaktivní šedě. Tato podmínka je zde dána z toho důvodu, aby nedošlo k situaci hromadného zakládání fiktivních účtů jednou osobou. Tyto body se taktéž přičítají jen na aktivní účty. Pokud nebudete mít v daný měsíc účet sami aktivní, body se vám nepřičtou.

Pro standardní účty se body načítají ze dvou řad, nicméně budete mít možnost si přidat další dvě řady (systém bude evidovat všechny 4 řady hned od počátku, ale zatím uvidíte jen dvě).


Body za jednotlivé řady

1. řada1 bod
2. řada0,5 bodu
3. řada0,2 bodu
4. řada0,1 bodu


Příklad:
Vezmeme v potaz situaci, že se přes váš referenční link (stejně tak i vašich kamarádů) registrují 2 diváci a body se vám načítají ze čtyř řad. Vaše divácká základna tedy bude celkem 2 v první řadě, 4 ve druhé řadě, 8 ve třetí řadě a 16 v řadě čtvrté. Dohromady tedy ve vaší divácké základně bude „sedět“ 30 diváků.


Měsíčně se vám tedy (za aktivní účty) přičte: 1x1 + 3x0,5 + 4x0,2 + 10x0,1 = 4,3 bodů.Aktivní účet

Za aktivní profil diváka se považuje účet, který v daném měsíci vykazuje alespoň 3 přihlášení a ve stejném počtu taky zhlédnuté díly našich pořadů.
Výše zmíněné podmínky jsou obecně platné, nicméně ještě pracujeme na jejich implementaci. První body za vaši diváckou základnu můžete očekávat v červenci, jelikož se body načítají vždy za měsíc zpětně, tedy v červenci to bude za červen. Taktéž ještě není v platnosti podmínka aktivity.
Další informace:
Kontakty, O nás, Nabízíme